HOME ︎︎︎STREAMING COORDINATES ︎︎︎ARHIV KOORDINATE ︎︎︎HRAPAVI OBJEKTI 1 ︎︎︎LUANA LOJIĆ ︎︎︎VANDA KREUTZ ︎︎︎ANDRO GIUNIO ︎︎︎TRANSOCEAN 8
Elektroakustički zvučni rad temelji se na transformaciji zvučnih zapisa snimljenih na području sisačke Željezare. Koncept je re-animacija mrtvog prostora formiranjem zvučnih uzoraka i petlji. Pripremljeni uzorci na audio kazeti se kroz reprodukciju kontinuirano ponovo manipuliraju formiranjem novih petlji stvarajući sveprisutan auralni kompozit vremena i prostora. Ideja projekta je uspostaviti relaciju između akustičke materijalnosti originalne snimke i njezine stalne nove transformacije u trenutku te specifičnostima tehnologije reproduckije zvučnog zapisa kao materijalizirane memorije dislocirane od svog izvora.