HOME ︎︎︎STREAMING COORDINATES ︎︎︎ARHIV KOORDINATE ︎︎︎HRAPAVI OBJEKTI 1 ︎︎︎LUANA LOJIĆ ︎︎︎VANDA KREUTZ ︎︎︎ANDRO GIUNIO ︎︎︎TRANSOCEAN 8

hrapavi objekti 1: pronalasci iz željezare  

hrvoje spudić i sara salamon
zvučna instalacija

hrapavi objekti 1: pronalasci iz željezare, dio I
Hrapavi objekti umjetničko je istraživanje mogućnosti snimanja i reprodukcije elektromagnetskog zvuka u neočekivanim medijima. Kroz ekstremno materijalnu reinterpretaciju i eksperimentalnu praksu pokušava se upisati ton i glas u oksidirani metal proučavajući koja svojstva i karakteristike svaki materijal i tehnika dodaje reproduciranoj zvučnoj slici. Koristeći tehnologiju magnetofona i audio kaseta u zahrđane ploče upisuje se i čita zvuk. 


hrapavi objekti 1: pronalasci iz željezare, dio III


hrapavi objekti 1: pronalasci iz željezare, dio II
željezo kao medij.

mȇdīj
m 〈N mn -i〉
1. sredina u kojoj se što nalazi, sredina i način na koji se što iskazuje, ukupnost uvjeta u kojima što živi ili djeluje
2. a. sredstvo i (usmeni, pismeni) način iskazivanja čega, sredstvo komunikacije b. suvremeno sredstvo za prenošenje informacija (novine, radio, TV, Internet i sl.)
3. u okultizmu, osoba kojoj se javljaju mrtvi i bića s onu stranu realnosti
4. gram. glagolski rod koji označuje stanje ili proces što se zbiva a. u samome subjektu b. u korist subjektu
5. gram. u nekim indoeuropskim jezicima (npr. u grčkom), srednje glagolsko stanje, različito od aktiva i pasiva
6. podr. onaj koji lako nasjeda glasinama
7. tehn. radna tvar koja je nosilac energije u nekom radnom procesu (npr. vodena para kod parnih strojeva)
2020, Galerija Striegl, online prezentacija:
zvučni zapisi u čeličnim pločama, mikroskopske snimke hrđe i fotografije Željezare Sisak